Wednesday, June 10, 2020

August Eiebakke - Interior fra Dale kirke i Luster - s273 
August Eiebakke - Interior fra Dale kirke i Luster
August Eiebakke - Interior fra Dale kirke i Luster